Deratizace hlodavců Nonstop realizace a infolinka

Konzultace a Doprava zdarma

Záruka s reklamací zdarma


  • Zásah už v den objednáni a to i o víkendu.
  • Bezkonkurenční cena a garance vyhubení.
  • Služby v rámci celé ČR bez doplatku za dopravu.
  • Používáme nejkvalitnější přípravky na Českém trhu.
  • Děláme svou prací zodpovědně a poctivě.

VARIANTY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Deratizační staniční pasti s nástrahou

Jedna se o staničky nejčastěji z tvrzeného plastu které obsahuji deratizační přípravek. Tyto pasti musí byt označeny informačním štítkem. Jedna se o nejúčinnější a nejlevnější způsob hubeni. Zabijí až po několika dnech (kvůli "ochutnavačům") v té době přípravek už má většina kolonie v těle. Tyto pasti se nemusí podle zákona kontrolovat tak často jako ostatní varianty, kontrola probíhá hlavně kvůli doplněni nástrahy a odstraněni mrtvých jedinců v prostoru.

Doporučujeme se vyhnout volně zakoupeným deratizačním přípravkům (jedům), hodnota účinných látek je daleko nižší než u profesionálních přípravku které můžou zakoupit odborné firmy, proto hubení může trvat daleko déle než u profesionální firmy která už v po prvním týdnu muže vyhubit většinu jedinců.


Postup hubení probíhají v pořadí

•první zásah: je třeba dohledat ohnisko výskytu a druh hlodavce, poté se vybere nejlepší varianta pasti a místa jejich usazení. Je-li dostupný půdorys tak dojde k zakreslení pozic staniček. 

•druhý zásah: by měl proběhnout od 10-15 dní od prvního zásahu. Je třeba dohledat pasti, doplnění návnad a vyhodnocení účinnosti. Dále budou odstraněny všech mrtvoly a odvezeny k likvidaci.

•následující zásahy: bude-li výskyt stále přetrvávající pokračuje další zásah po 14 dnech. Bude-li výskyt minimální nebo žádný následuji další zásahy co 3 nebo co 6 měsíců.


Mechanické usmrcující pasti

Jde o pasti sklápěcí nebo elektrické. Jsou účinné při individuálním hubeni pár jedinců a malých hlodavců, pro vetší výskyt se nehodí často se stává že po usmrceni par jedinců už nejsou účinné a další jedinci se už těmto pastím vyhýbají. U těchto pasti jsme podle zákona povinni provádět kontrolovat každý druhy den. Naše firma nabízí tyto služby formou pronajmu na sjednanou dobu a za sjednanou cenu. Po dobu pronajmu za pasti zodpovídá zákazník dle smlouvy, v případě ztráty nebo nebo výrazného poškozeni bude účtována naše hodnota pasti dle smlouvy.


Postup hubení probíhají v pořadí

•první zásah: je třeba dohledat ohnisko výskytu a druh hlodavce, poté se vybere nejlepší varianta pasti a místo jejich usazení. Je-li dostupný půdorys tak dojde k zakreslení pozic pastí.

•následující zásahy: následují maximálně 48 hodin(jen pokud je do pasti chytil nějaký jedinec) od předchozího zásahu, po dobu řešení problému. Při každém zásahu dojde k dodání nových návnad, odstraňování a následné likvidaci mrtvol.


Živo-lovné pasti

Jsou nejhumánnější pasti, jedna se o nejnákladnější variantu řešeni problému jsou účinné jen při hubeni par jedinců, při větším výskytu se často stává že po chyceni pár jedinců už nejsou účinné a další jedinci se pastím vyhýbají. U těchto pasti jsme podle zákona povinni provádět kontrolu každý den. Naše firma nabízí tyto služby formou pronajmu na  sjednanou dobu a za sjednanou cenu. Po dobu pronajmu za pasti zodpovídá zákazník dle smlouvy, v případě ztráty nebo nebo vazného poškozeni bude účtována naše hodnota pasti dle smlouvy.


Postup hubení probíhají v pořadí

•první zásah: je třeba dohledat ohnisko výskytu a druh hlodavce, poté se vybere nejlepší varianta pasti a místo jejich usazení. Je-li dostupný půdorys tak dojde k zakreslení pozic pastí.

•následující zásahy: následují maximálně 24 hodin(jen pokud je v pasti chycen nějaký jedinec) od předchozího zásahu, po dobu řešení problému. Při každém zásahu dojde k dodání nových návnad, odvoz a vypuštění tvoru v dostatečně vzdálenosti.


Vzorové podklady se zakreslením pozic pastí a tabulky s výskytem a možností dohledat rizikové oblasti.