MYŠ

Základní údaje:

 Nápadnou vlastností je schopnost extrémně rychlého množení myši domácí, jediný pár může za rok přivést na svět až 72 potomků

 Myš je na poměry své velikosti poměrně rychlým savcem. Dokáže vyvinout rychlost až přes 3,5 m/s (12,8 km/h), což je na poměry těla dlouhého do 10 cm (nepočítaje ocásek) velmi vysoká rychlost.

 Velmi rychle se množí, jeden pár myší může za rok přivést na svět až 72 potomků. 

Možnosti hubení:

Deratizační staniční pasti a nástrahou: tento způsob řešení problémů je jeden z nejúčinnějších a nejekonomičtějších variant. Dokáže vyhubit i velké počty jedinců a vytvářet ochranu proti dalším výskytům.

Veřejně prodejné nástrahy nebývají účinné, k vyhubení dochází po několika týdnech a né vždy v požadovaném rozsahu.

Živo-lovné pasti: tento způsob řešení problémů je účinný pouze jen u výskytu jednoho nebo pár kusů.

Usmrcující pasti: tento způsob řešení problémů je účinný pouze jen u výskytu jednoho nebo pár kusů.

Elektrické plašiče: tento způsob řešení problémů je účinný pouze v otevřeném prostoru a to né vždy se 100%.