Hubení plevele/Kácení keřů a stromů


LIKVIDACE NEŽÁDOUCÍHO POROSTU

Hubeni porostu provádíme z pravidla postřikem za jasného počasí. Postřik probíhá nejlépe za bezvětrného počasí ale je možno i za mírného vetřu. Minimální teplota pro postřik je 12 stupňů, při nižších teplotách postřik nemusí fungovat. Doporučuje se provést dva postřiky pro maximální účinnost. Úhyn rostlin nepřichází okamžitě ale až po několiká dnech u vytrvalého plevele může úhyn přijít až po vice než 10 dnech.

Ceny likvidace se odvíjí od velikosti zásahu, pro na cenění je třeba zaslat foto a rozměry nebo u větších zakázek se dá domluvit osobní kontrola.

Pro tuto služby nelze nabídnout zpětnou reklamaci, zákazník může prací reklamovat pouze po skončeni zásahu. Reklamace bude vyřízena dodatečným postřikem nebo odstraněním problematických míst. 


LIKVIDACE KEŘŮ A STROMŮ

Mimo likvidace plevele nabízíme i likvidaci většího porostu. Likvidujeme pouze nadzemní část porostu, kořeněny systém se likviduje pomoci herbicidu nanesených na řez, poté se kořenový systém nechá přirozenou cestou rozložit. Tuto službu je potřeba objednat minimálně s 10 denním předstihem. U keřů a stromu nabízíme i jejich odvoz. 

Ceny likvidace se odvíjí od velikosti zásahu, pro na-cenění je třeba zaslat foto nebo u větších zakázek se dá domluvit osobní kontrola. Potřebné povoleni pro kácení si zákazník vyřizuje sám.

Pro tuto služby nelze nabídnout zpětnou reklamaci, zákazník může prací reklamovat pouze po skončeni postřiku a ořezu. Reklamace bude vyřízena odstraněním problematických míst.