KUNA/PLCH/KŘEČEK

Jedna se většinou o vzácné nebo chráněné druhy, jsou to hlavně kuna, plch a podobní. U těchto savců probíhá odchyt v období hájení pomocí živo-lovné pasti nebo kombinace elektrických a pachových odpuzovačů. Po odchycení je savec vypuštěn ve volné přírodě v dostatečné vzdálenosti od lidského obydlí. Mimo období hájení u některých druhů muže dojit k jejich hubení pomoci speciálních přípravků.

Odchyt těchto savců je velmi náročný, jde totiž o chytré a ostražité tvory, a proto odchyt může trvat i několik dní.

Možnosti hubení:

Živo-lovné pasti:

Elektrické plašiče: