POTKAN

Základní údaje:

Často zaměňovaný s krysou obecnou. Jako synantropní druh žije převážně v blízkosti lidských sídel, kde často škodí požíráním potravin, napadáním domácích zvířat i přenášením chorob a parazitů. 

Potkan je všežravec, většina jídelníčku se skládá cca z 60-80 % z různých semen trav a obilovin či zeleniny.

Potkan patří mezi jedny z nejinteligentnějších hlodavců v přírodě. Díky přizpůsobivosti svého organizmu a hierarchii potkaních kolonií je schopen přežít i působení důmyslných hubících prostředků.

Potkani jsou čilí hlavně v noci, nejvíce po setmění a před rozedněním. Dobře plavou a šplhají. Jsou velmi ostražití a v nebezpečí dokážou být agresivní. Doupě si budují většinou na zemi nebo nad ní, často si však pod podlahou vyhrabávají nory.  


Potkan se v přírodě dožívá 2 let, v zajetí až 2-3 let. Délka těla bývá v rozmezí 16-27 cm, ocas je kratší než tělo a měří 13-20 cm. Dosahuje hmotnosti 140-500 g, v zajetí až do 900 g. Samci jsou robustnější, samice bývají až o 1/3 menší.

Samice odchovává 3 vrhy do roka, ve výborných podmínkách může mít 5 a více vrhů. Plně samostatná jsou přibližně po měsíci. Pohlavní dospělost udávají zdroje různě od 1,5 do 4 měsíců. 

Možnosti hubení:

Deratizační staniční pasti a nástrahou: tento způsob řešení problémů je jeden z nejúčinnějších a nejekonomičtějších variant.  Dokáže vyhubit i velké počty jedinců a vytvářet ochranu proti dalším výskytům.

Veřejně prodejné nástrahy nebývají účinné, k vyhubení dochází po několika týdnech a né vždy v požadovaném rozsahu.  

Živo-lovné pasti: tento způsob řešení problémů je účinný pouze jen u výskytu  jednoho nebo pár kusů.

Usmrcující pasti: tento způsob řešení problémů je účinný pouze jen u výskytu jednoho nebo pár kusů.

Elektrické plašiče: tento způsob řešení problémů je účinný pouze v otevřeném prostoru a to né vždy se 100%.