PODMÍNKY/REKLAMACE


Deratizace


Jedové pasti: past zákazníkovi zůstává, zákazník je povinen informovat všechny osoby které by mohly přijít do kontaktu a jedem o jeho nastražení a jeho pozici. Zákazník je povinen zabránit přístupu všem tvorům kteří nejsou předmětem hubení.  Zákazník má nárok na reklamaci (v rámci 30 dní od vyhodnocení s žádným výskytem) pouze v rámci uzavřených prostorů a to pod podmínkou že bylo zabráněno možného vstupu nových jedinců z okolí. Reklamace bude vyřízena dodatečným zásahem.  

Mechanické-usmrcující pasti: po dobu pronájmu za pasti zodpovídá zákazník, při zničení nebo ztrátě pasti bude zákazníkovi účtována cena dle ceníku. Je li v pasti chycen jedinec, jsme povinni jej do 48 hodin vyzvednout. Cenu za výjezd najdete v ceníku. Zákazník má nárok na reklamaci (v rámci 30 dní od vyhodnocení s žádným výskytem) pouze v rámci uzavřených prostorů a to pod podmínkou že bylo zabráněno  možného vstupu nových jedinců z okolí. Reklamace bude vyřízena dodatečným zásahem.

Živo-lovné pastí: po dobu pronájmu za pasti zodpovídá zákazník, při zničení nebo ztrátě pasti bude zákazníkovi účtována cena dle ceníku. Je li v pasti chycen jedinec, jsme povinni jej do 24 hodin vyzvednout. Cenu za výjezd najdete v ceníku. Zákazník má nárok na reklamaci (v rámci 30 dní od vyhodnocení s žádným výskytem) pouze v rámci uzavřených prostorů a to pod podmínkou že bylo zabráněno  možného vstupu nových jedinců z okolí. Reklamace bude vyřízena dodatečným zásahem.


Dezinsekce

Všeobecné: Po postřiku nejsou prostory obyvatelné 2-4 hodiny dle použitých přípravku, při použiti aerosolu to jsou 6 hodin a při použití zápalných dýmovnici 24 hodin. Po uplynuti těchto časových úseku je třeba prostory důkladně vyvětrat.

Ošetřené povrchy nesmí byt otřeny ani nijak očištěny krom věci a míst které budou v kontaktu s potravinami.

Zákazník je povinen informovat informovat o zásahu své okolí a zabezpečit prostory před unikem použitých látek a hmyzu. Zákazník je povinen zabránit novému zavlečeni.


Vosa/Sršeň: výjimečně se stane že jeden zásah nestačí, v tom případě má zákazník nárok na reklamaci zdarma.

Šváb/Rus:

Blecha: Blecha je hodně podobná z výskytem kousnutí a hubením se štěnicí i zde platí provádět dva zásahy se 14 denním rozestupem. U blech je nejdůležitější dobře ošetřit zvířata ve svém okolí obojky, injekcí, obojkem či pipetou.(často se blechy vyskytují na hlodavcích kteří žijí poblíž, v tom případě doporučujeme také provést deratizaci hlodavců)

U malého a středního výskytu je třeba provést dva zásahy aby zákazník obdržel záruku na 3 měsíce, u silných výskytu je potřeba u jednoho ze dvou zásahu použít alespoň jednou plyn aby zákazník obdržel záruku na 3 měsíce. 

Mravenec:

Mol/Zavíječ:

Štěnice:  Při malém a středním výskytu stačí ošetřit pokoje kde se spí nebo odpočívá všechny postele a gauče a přiléhají nábytek + podlahové lišty je třeba vyklidit rozebrat a připravit tak ať je k nim dobrý přístup hlavně ze spodku. Věci z postelí, gaučů a nábytku který je bezprostředně poblíž je třeba ošetřit nejlépe přepráním na 60°C nebo hlubokým pře mražením, dá se i zahřát třeba v troubě 80°+ aspoň 30 min. Běžně se dělají dva zásahy ve 14 denním rozestupu pak zákazník dostane záruku na 3 měsíce, další zásahy jsou zdarma jako reklamace pod podmínkou že zákazník dodrží podmínky které mu budou vysvětleny a předány v písemné formě spolu s výkazem práce. U silných výskytu je potřeba připravit celý byt vyklidit veškerý nábytek poodsunout, postele a gauče převrátit a popřípadě rozebrat, jediná část kde není potřeba dělat zásah je kuchyň. Zásah se opakuje 3 krát a alespoň jednou musí být při zásahu použít plyn aby mohl zákazník dostat záruku na 3 měsíce. Podrobný popis postupu zákazník nalezna v dodatku výkazu práce který obdrží po skončení zásahu.


Ostatní druhy hmyzu: Reklamace jsou rozdílné ale všeobecně platí že reklamace bude odpovídat jednomu z výše uvedenému případu, vše záleží na daném druhu určenému k hubeni. U létavých druhů nelze nabídnout dlouhodobou záruku nabízíme, jen záruku na vyhubeni bezprostředně po ukončení zásahu. (toto nepláti pro hnízda vos a sršní)Dezikace

Likvidace větších porostů

Pro tuto služby nelze nabídnout zpětnou reklamaci, zákazník může prací reklamovat pouze neprodlené po skončení postřiku a ořezu. Reklamace bude vyřízena dodatečným postřikem nebo dořezem.   

Zákazník je povinen si vyřídit  všechna potřebné povolení nebude-li zákazník mít potřebná povoleni, budeme nuceni zakázku zrušit nebo odložit a účtovat výjezd.


Hubení plevele

Pro tuto služby nelze nabídnout zpětnou reklamaci, zákazník může prací reklamovat pouze neprodlené po skončení postřiku. Reklamace bude vyřízena dodatečným postřikem.  

Plocha pro hubení musí být dobře označena a dobře přístupná. Bude-li zákazník trvat na zásahu při velkém větru a před nebo po dešti, musí počítat s tím že zásah s velkou pravděpodobností nebude účiny a nebude uznaná žádná reklamace.


Úklid ptačího trusu

Pro tuto služby nelze nabídnout zpětnou reklamaci, zákazník může prací reklamovat pouze neprodlené po skončení úklidu a odchytu. Reklamace bude vyřízena dodatečným úklidem a odchytem.  

Zákazník před zásahem musí uzavřít všechny otvory, aby zabránil vstupu nových jedinců. V silně zasažených prostorech by se mel omezit pohyb lidi pro nezbytně nutné činnosti, aby se zamezilo šíření nemoci a parazitu.