OSTATNÍ DRUHY

Jedna se většinou o vzácné nebo chráněné druhy, jsou to hlavně kuna, plch a podobní. U těchto savců probíhá odchyt v období hájení pomocí živo-lovné pasti nebo kombinace elektrických a pachových odpuzovačů. Po odchycení je savec vypuštěn ve volné přírodě v dostatečné vzdálenosti od lidského obydlí. Mimo období hájení u některých druhů muže dojit k jejich hubení pomoci speciálních přípravků.

Odchyt těchto savců je velmi náročný, jde totiž o chytré a ostražité tvory, a proto odchyt může trvat i několik dní.

Možnosti hubení:

Deratizační staniční pasti a nástrahou: tento způsob řešení problémů je jeden z nejúčinnějších a nejekonomičtějších variant. Dokáže vyhubit i velké počty jedinců a vytvářet ochranu proti dalším výskytům.

Veřejně prodejné nástrahy nebývají účinné, k vyhubení dochází po několika týdnech a né vždy v požadovaném rozsahu.

Živo-lovné pasti: tento způsob řešení problémů je účinný pouze jen u výskytu jednoho nebo pár kusů.

Usmrcující pasti: tento způsob řešení problémů je účinný pouze jen u výskytu jednoho nebo pár kusů.

          Elektrické plašiče: tento způsob řešení problémů je účinný pouze v otevřeném prostoru a to né vždy se 100%.